Služby

Nabízená péče v ordinaci zahrnuje komplexní sortiment služeb a výkonů pro děti a dorost ve věku 0 - 19 let:

 • léčebná péče
 • preventivní prohlídky
 • pravidelné (povinné) očkování
 • doporučená, pojišťovnami hrazená i nepovinná očkování
 • návštěvní služba
 • předoperační vyšetření, vyšetření na vlastní žádost
 • odběry biologického materiálu
 • Streptest A (rychlá diagnostika mikrobů Streptococcus skupiny A přímo v ordinaci)
 • vyšetření CRP přímo v ordinaci, výsledek během 3 minut (C-reaktivní protein, ukazatel akutního bakteriálního zánětu, vyšetření napomáhá odlišit virovou a bakteriální infekci)
 • vyšetření moči
 • ošetření drobných poranění, odstranění stehů
 • laktační a základní výživové poradenství
 • telefonické konzultace
 • posudková činnost

Dále: lékařské zprávy, návrhy a vyšetření za účelem realizace lázeňské péče, posuzování zdravotního stavu LPS při OSSZ, při nástupu do školských zařízení, autoškol, škol v přírodě, ozdravných pobytů, pro sportovní oddíly, zdravotní průkazy, v rámci úrazového pojištění atd…